Samenloop voor Hoop actie 2020

Bericht geplaatst op: 11-13-2020, 15:54 uur

Een mooi gebaar van KWF Kankerbestrijding

Het bestuur KWF Samenloop voor Hoop, afdeling Borger heeft in het voorjaar ’t Huis van Heden voorgedragen bij het KWF om de opbrengst van hun 24uurs loop grotendeels te schenken aan het Hospice te Emmen. De staf van het Hospice had aangegeven het geld graag te willen gebruiken voor het vervangen van de keukenapparatuur. Nu het hospice vijf kamers heeft is de huidige apparatuur niet toereikend om alle maaltijden gelijktijdig te kunnen verzorgen voor de gasten en de familieleden die op bezoek zijn. Veelal wordt er ook gekookt samen met de familieleden en moet op elkaar gewacht worden. De KWF heeft het initiatief van afdeling Borger omarmd en de opbrengst toegezegd aan het Hospice.

Helaas werden, vanwege het coronavirus, in het gehele land de acties van ‘Samenloop voor Hoop’ 2020 afgelast.

Tot grote verrassing werd er begin november door het KWF contact opgenomen met een bestuurslid van de Stichting Vrienden van het Hospice met de mededeling dat er toch 49 van de ingediende projecten een donatie van het KWF konden tegemoet zien, zo ook ’t Huis van Heden.

Een bedrag van € 1.750,00 voor de aanschaf van keukenapparatuur. Zodra het weer mogelijk is om werklieden in het hospice toe te laten zal de keuken aangepast worden.