Bestuursleden van het Hospice Vechtzathe te Hardenberg bezoeken ’t Huis van Heden

Bericht geplaatst op: 06-10-2020, 22:17 uur

Op uitnodiging van de Stichtingsbesturen van ‘t Huis van Heden, heeft een afvaardiging van het bestuur van Hospice Vechtzathe te Hardenberg een bezoek gebracht aan het Hospice te Emmen.

Het bezoek was gericht op het uitwisselen van kennis en ervaringen. Het hospice in Hardenberg beschikt over twee gastenkamers en onderhoud nauwe contacten met de Saxenbugh zorggroep.

Het hospice in Emmen heeft nu vijf gastenkamers en neemt een aantal diensten af van de overkoepelende Stichting VTZD (Vrijwilligers Terminale Zorg Drenthe).

De relatie tussen beide hospices is zeer goed. Er is regelmatig contact over de bezetting van de hospices. Zo nodig worden gasten doorverwezen naar elkaar.