Ja, het gaat lukken, we gaan het Hospice uitbreiden !!!

Bericht geplaatst op: 03-30-2020, 14:29 uur

Al meer dan een jaar geleden hebben de besturen, de staf en de vrijwilligers de wens uitgesproken, om er voor te zorgen de wachttijden voor opname in het hospice te minimaliseren. Er moet in het hospice voldoende plaats zijn voor iedereen. De enige oplossing voor het probleem is de uitbreiding van het hospice. De plannen liggen op de plank, met de bouw van het hospice in 2006 was reeds rekening gehouden met een mogelijke uitbreiding. Sinds enige tijd zijn de besturen naarstig op zoek  naar de benodigde financiële middelen voor de bouw en inrichting van twee extra gastenkamers. Totaal is ruim € 200.000 (incl. btw) benodigd. Als voorwaarde is gesteld dat 75 % van de investering gewaarborgd moet zijn door externe financiering. Om dit doel te bereiken zijn eind januari – begin februari ruim 40 landelijke ‘Goeden Doelen Fondsen aangeschreven. De response van de fondsen is boven verwachting en overweldigend en eind maart was het streefbedrag al bijna bereikt. Zonder de andere fondsen te kort te willen doen, is een bijzonder woord van dank hierbij wel verschuldigd aan Stichting Roparun Palliatieve Zorg. Roparun heeft een toezegging gedaan van bijna 50% van het totaal benodigde bedrag. Ook de 25 % van de financiering die regionaal bijeen gebracht dient te worden schetst een positief beeld. Door het ontvangen van enkele aanzienlijke giften is het benodigde bedrag deels binnen. De verwachting is dat het ontbrekende deel van de financiering gedurende de verdere voorbereiding en de uitvoering van het project wel binnenkomt.

In de gezamenlijke vergadering van de Stichting Hospicezorg – en Stichting Vrienden van het hospice Zuidoost-Drenthe is dan ook besloten tot goedkeuring voor de uitbreiding. In de eerste week van april is de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente. De planning is om na de zomervakantie met de bouw te starten en hopelijk kan dan begin 2019 het hospice beschikken over 5 gastenkamers.

Een uitbreiding van het hospice heeft natuurlijk ook zijn effect op de dagelijkse gang van zaken in het hospice. Er is een werkgroep van coördinatoren, vrijwilligers en medewerkers van Icare samengesteld die zich gaat voorbereiden op de nieuwe situatie in 2018.Een ieder die bij het hospice betrokken is zeer verheugd dat het mogelijk is geworden het hospice uit te breiden en de besturen willen dan ook iedereen bedanken die het initiatief met een financiële bijdrage ondersteunt.

De fondsen die een financiële bijdrage hebben toegezegd voor de uitbreiding zullen binnenkort vermeld worden op de website.

Met een regelmatige update op de website zullen we iedereen op de hoogte houden van de voortgang van de plannen.